■ escaladores.pl / artur owczarz / usługi alpinistyczne / elektryczne / prace remontowo-budowlane / 604 55 00 81 ■